Gå till huvudinnehåll

Härdplastutbildning - AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker

Utbildning

"Härdplastutbildning"

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

Den tidigare föreskriften ”Härdplaster” har upphört och är sedan juli 2015 införlivad i föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43, under § 37a-g och rubriken ”Särskilda krav för allergiframkallande produkter och vissa processer”. Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker.

MRFs utbildning vänder sig till arbetsledare, bilplåtslagare/karosseriarbetare, billackerare, plastreparatörer och bilglasarbetare.

I förekommande fall körs denna kurs för specifika målgrupper.

Lärandemål

Kursen förmedlar den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43, som infördes i juli 2015, "Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer". Om verksamheten tex inte uppfyller 37e § eller 37g § så kan sanktionsavgifter komma i fråga.

Kurslängd - om inget annat anges för specifik kurs

Normalt ca 4 timmar

Kursavgift - om inget annat anges för specifik kurs

Orinarie pris 2.655 kr per deltagare.
Pris MRF-medlem och/eller medlem i Bilplastteknik 1.315 kr.
Moms tillkommer.

För att kursen ska bli av krävs minst 12 deltagare per tillfälle.

För så kallad "in-house" kurs, där vi kommer till er, vänligen kontakta Jan Olvenmo 08-701 63 21 eller jan.olvenmo@mrf.se

Klicka HÄR för att läsa mer.

Utökad information:

Vid arbete med härdplaster krävs som tidigare särskild utbildning och läkarundersökning

Kraven vid arbete med härdplaster har flyttats från AFS Härdplast till AFS Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43, 37 e-g §.
Särskild utbildning med intyg som är giltigt 5 år krävs vid arbete med:

 • diisocyanater,

 • epoxiplastkomponenter,

 • organiska syraanhydrider,

 • formaldehydhartser,

 • metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller

 • akrylater* som ska vara märkta med H317 eller H334

samt vid arbete

 • som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd

 • med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet pågår mer än 30 min/vecka.

Läkarundersökning ska erbjudas vid arbete med epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller akrylater*.

Periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning ska genomföras:

 • vid arbete med diisocyanater, organiska syraanhydrider som ska vara märkta med H334

 • vid arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet pågår mer än 30 min/vecka.

 • Vid arbete som kan medföra exponering för isocyanater som bildas vid termisk nedbrytning.

* med akrylater menas här monomerisk, oreagerad akrylat av typen som används vid läggning av fogfria golv, uv-härdande tryckfärg eller vid nageluppbyggnad. Man menar inte det som i målarbranschen benämns som ”akrylatfärg” som är vanlig målarfärg där eventuell allergiklassning beror på tillsats av konserveringsmedel.

Här kan du ladda ner Arbetsmiljöverkets föreskrift.

Extra information kan tillkomma för respektive tillfälle


Skriv ut

Intresseanmälan