Gå till huvudinnehåll

Försäljnings- och leveransvillkor för bokning av MRF:s kurser och evenemang

1. Allmänna villkor

1.1 Beställning

Utbildningar och evenemang bokas och beställs på MRF webbokning, via e-post eller per telefon. En beställning via internet är genomförd när du erhållit orderbekräftelse från MRF.

1.2 Priser

Priserna för kurser och evenemang anges utan moms. Momsen är 25 % för utbildningar. MRF förbehåller sig rätten att ändra priserna på hemsidan utan föregående avisering.

1.3 Kunduppgifter

För att beställa kurser och evenemang på MRF:s web-bokning måste du ange uppgifter i samtliga obligatoriska fält. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och inte meddela eventuella förändringar. Varje gång du lägger en ny beställning hos oss ska du kontrollera att angivna adressuppgifter är aktuella.

MRF lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter inom ramen för dataskyddsförordningen.De personuppgifter du lämnar används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till goda kundrelationer. MRF garanterar att ingen annan använder uppgifterna för marknadsföring. Vår hantering av personregistret följer dataskyddsförordningen och bokföringslagen. Närmare information om hur MRF hanterar dina personuppgifter hittar du på www.mrf.se.

1.4 Kundservice

E-post: bokning@mrf.se (vi svarar på e-post inom 24 timmar på vardagar).
Tel: 08-701 63 00 vardagar kl 8.30-16.00.

1.5 Betalning

All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 30 dagar.

Betalning ska ske till Motorbranschkonsult AB (org.nr 556078-8811) bankgironummer 5625-0681 med angivande av fakturans OCR-nummer.

Kunden ansvarar för att uppge korrekta fakturauppgifter vid beställning. Har fakturan förfallit debiteras kunden för påminnelseavgift, dröjsmålsränta och eventuell inkassoavgift.

Om betalning inte inkommer i tid skickas betalningspåminnelse med påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjer betalningen ytterligare skickas inkassokrav av SVEA Inkasso.

Faktura skickas från MRF senast 2 veckor efter utbildningstillfället för öppna utbildningar.

2. Utbildning – avboknings- och ombokningsregler

Följande regler gäller för avbokningar och ombokningar av MRF:s utbildningar och evenemang:

2.1 Öppna utbildningar och evenemang

Anmälan är bindande så snart MRF accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen eller evenemanget.

  • Avbokning ska alltid ske skriftligt till MRF.
  • Vid avbokning 2 veckor före start debiteras beställaren 50 % av avgiften.
  • Vid avbokning mindre än 1 vecka före start debiteras beställaren 100 % av avgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag efter samråd med MRF.
  • Vid avbeställning pga sjukdom krävs att läkarintyg skickas till MRF för att inte bli debiterad avgift.
  • Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och senast 2 veckor innan kursstart.
  • MRF har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.
  • Vid distansutbildning måste ombokning ske senast två veckor före kursstart och platsen kan inte överlåtas till annan person.

2.2 Företagsanpassade utbildningar

Kontakta utbildningsansvarig på MRF, Anna Nilsson Bålman, anna@mrf.se, tel: 08-701-63 27.

Stockholm december 2021

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som ska stärka personuppgifter för privatpersoner i hela EU.

För att delta på MRF:s kurser och evenemang krävs förutom företagsuppgifter, även uppgifter om kontaktperson och/eller deltagare såsom namn, e-post, telefon samt (för e-utbildning) personnummer.

Vi använder oss av dina personuppgifter för dessa specifika ändamål. Vi samlar inte in fler uppgifter än de vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Läs om MRFs personuppgiftspolicy här