Gå till huvudinnehåll

IT-säkerhet - skydda ditt företag mot dataintrång

Utbildning
Utbildning på webben

Webbutbildning

Det här tillfället genomförs med Microsoft Teams. En länk skickas till deltagarens angivna e-postadress någon dag före start. Välj då mellan att hämta programmet eller ansluta i webbläsaren.

IT-säkerhet - skydda ditt företag mot dataintrång

Din verksamhets information är en tillgång vars konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet måste skyddas.

Företag och organisationer utsätts för både hot och risker riktade mot IT-miljön. Det rör sig om allt från skadlig kod som kan påverka företagets IT-system till försök att ta över dina IT-system, mejl eller sms.

Särskilt du som är chef i ett mindre företag behöver ha kunskap om och skydd mot de vanligaste IT-hoten. Visa att du tar riskerna på allvar genom att skaffa dig grundläggande IT-säkerhet, utbilda dig hos oss under tre timmar via webben den 22 november.

Kursen ger dig grundläggande kännedom för att utveckla dina kunskaper om viktiga IT-säkerhetsåtgärder samt hur du säkerställer en effektiv ledning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i ditt företag.

Det här tar kursen upp

  • Hotbilder

  • Definition av begrepp

  • Lagar och regelverk

  • Säkra dina externa IT-tjänster

  • Kontrollera behörigheter

  • Utbilda personal

Kursen genomförs som en webbutbildning i samarbete med SSF, Stöldskyddsföreningen och leds av Tomas Devenyi, säkerhetskonsult.

Ordinarie pris 1 495 kr per deltagare.
Pris MRF-medlem 995 kr.
Moms tillkommer.


Skriv ut

Välj tillfälle och plats

Antal platser kvar

21 platser

Startar

2021-11-22 09:00

Slutar

2021-11-22 12:00

Bokningen stänger

2021-10-20 09:00

Kostnad

Avgift: 1495 SEK / person

MRF Medlem: 995 SEK / person

Boka deltagare