Gå till huvudinnehåll

Hot och våld samt konflikthantering

Utbildning
Utbildning på webben

Webbutbildning

Det här tillfället genomförs med Microsoft Teams. En länk skickas till deltagarens angivna e-postadress någon dag före start. Välj då mellan att hämta programmet eller ansluta i webbläsaren.

Hot och våld samt konflikthantering

Lär dig känna igen varningssignaler om hot och våld i god tid och hur ska du agera före under och efter en hot- och våldssituation. Ett bra förebyggande arbete ökar också tryggheten på arbetsplatsen.

Kunskap om hot och våld och konflikthantering är centralt både ur ett förebyggande perspektiv och för att veta hur du ska agera i en akut situation. Även ett till synes obetydligt hot kan få stora konsekvenser för den drabbade vilket också påverkar verksamheten i övrigt.

Under kursen kommer vi att gå igenom olika sätt att hantera konflikter beroende på typ av situation. Oavsett val av konflikthanteringsmetod är bemötande en central faktor både som förebyggande och som en konfliktdämpande åtgärd. Du kommer att få lära dig samtalsmetodik samt vad du ska och vad du inte ska göra under en skarp situation. Vidare kommer du att få lära dig vilka tekniska skyddsåtgärder som är effektiva för att förebygga en hot- och våldsituation och skapa trygghet bland de berörda. Är kamerabevakning en sådan åtgärd?

Det här tar kursen upp

  • Hot, våld och rån – vad är det?

  • Våldet i samhället

  • Lagar och regelverk som anger kraven för skydd mot hot, våld och rån
  • Förebyggande och trygghetsskapande tekniska skyddsåtgärder
  • Verbal konflikthantering
  • Agerande i den akuta situationen

Kursen genomförs som en webbutbildning i samarbete med SSF, Stöldskyddsföreningen och leds av Tomas Devenyi, säkerhetskonsult.

Ordinarie pris 1 495 kr per deltagare.
Pris MRF-medlem 995 kr.
Moms tillkommer.


Skriv ut

Välj tillfälle och plats

Antal platser kvar

10 platser

Startar

2021-10-26 09:00

Slutar

2021-10-26 12:00

Bokningen stänger

2021-10-24 09:00

Kostnad

Avgift: 1495 SEK / person

MRF Medlem: 995 SEK / person

Boka deltagare