Gå till huvudinnehåll

Cybersäkerhet bas

Utbildning
Utbildning på webben

Webbutbildning

Det här tillfället genomförs med Microsoft Teams. En länk skickas till deltagarens angivna e-postadress någon dag före start. Välj då mellan att hämta programmet eller ansluta i webbläsaren.

Cybersäkerhet bas

Verksamhetens information är en tillgång vars konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet måste skyddas.

Som är chef eller ansvarig är det viktigt att känna till vilka lagar och regelverk som finns samt vilka åtgärder du ska vidta för att säkerställa skyddet av din verksamhets känsliga eller av andra skäl skyddsvärda information. 

Kursen ger dig grundläggande kännedom för att utveckla dina kunskaper om viktiga informationssäkerhetsåtgärder samt hur du säkerställer effektiv ledning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Det här tar kursen upp

  • Hotbilder

  • Definition av begrepp

  • Lagar och regelverk

  • Säkra dina externa IT-tjänster

  • Kontrollera behörigheter

  • Utbilda personal

Kursen genomförs som en webbutbildning i samarbete med SSF, Stöldskyddsföreningen och leds av Tomas Devenyi, säkerhetskonsult.

Ordinarie pris 1 495 kr per deltagare.
Pris MRF-medlem 995 kr.
Moms tillkommer.


Skriv ut

Välj tillfälle och plats

Antal platser kvar

25 platser

Startar

2021-10-05 09:00

Slutar

2021-10-05 12:00

Bokningen stänger

2021-09-03 09:00

Kostnad

Avgift: 1495 SEK / person

MRF Medlem: 995 SEK / person

Boka deltagare